Midas Birinci Sınıf Altın Mücevher ve Zincir Üreticisi
Midas Birinci Sınıf Altın Mücevher ve Zincir Üreticisi

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirket hedeflerine ulaşmak için yürütülen faaliyetlere katma değer yaratacak nitelikte ve nicelikte insan kaynağının Midas’a kazandırılması, mevcut insan kaynağının kişisel ve mesleki açıdan geliştirilmesi, Midas değerlerine bağlılığın ve aidiyetin sürdürülmesi İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Midas İnsan Kaynakları olarak;
· Alanında gerekli yetkinliklere sahip, motivasyonu yüksek, yenilikçi ve değişimlere açık, Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun bir çalışan profili yaratmak,
· Etkin İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları ile çevrili bir çalışma ortamı sağlamak,
· Tüm çalışanlarımız ile güvene dayalı sürekli bir iş birliği kurmak,
· Çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak ve insana yatırım yapmak,
· Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin doğru işe doğru kişiyi istihdam etmek,
· Verimlilik, karlılık, müşteri memnuniyeti gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek,
· Çalışanlarımızın memnuniyetlerini yükselterek kuruma bağlılıklarını arttırmak için çalışıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

İşe Alım ve Yerleştirme

İşe alım sürecimizde amacımız, Midas kültürüne uygun, güvenilir, disiplinli çalışmayı benimsemiş, işin gerektirdiği yetkinlikleri tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak çalışanları aramıza katmaktır.
Adayları işin gerekleri doğrultusunda değerlendirirken bir diğer yandan da davranışsal eğilimleri doğrultusunda da değerlendirerek “doğru işe doğru insan” felsefesini gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Performans Değerlendirme
Şirket hedeflerimiz ile çalışan hedeflerini bütünleşmesini sağlamak amacı ile Midas bir performans değerlendirme sistemi uygulamaktadır.
Bütün bir yıl boyunca çalışanlar üst amirleri ve yöneticileri tarafından izlenir, çalışan ve üst yöneticileri ile birlikte karşılıklı görüşmelere yapılarak önceden belirlenmiş kriter ve yetkinlikler bazında çalışanın performansı ve kişisel hedeflerinin gerçekleşme oranı tespit edilir. Elde edilen sonuçlara göre de gerekli eğitim ve gelişim planları hazırlanır.

Eğitim ve Gelişim
Eğitim ve Gelişim faaliyetlerindeki temel amacımız, çalışanlarımızın yaptıkları işte en iyi olmalarına destek sağlayarak kişisel gelişimlerine bilgi, beceri ve yetkinlik katmaya yardımcı olmaktır.

Başvuru için